Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for fashioncheque gavekort indehavere i Danmark

Følgende vilkår og betingelser gælder for fashioncheque gavekort i Danmark.

1. fashioncheque gavekort udstedes af fashioncheque Holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp, Holland. fashioncheque gavekort sælges hos en række forhandlere i udstederens navn.

2. fashioncheque gavekort er gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen, hvorefter den tilbageværende værdi udløber.

3. Indehaveren af et fashioncheque gavekort har mulighed for at få værdien herpå udbetalt i gyldighedsperioden og i op til et år efter gavekortets udløb. Henvendelser kan ske til customerservice-dk@fashioncheque.com.

Indehaveren af et fashioncheque gavekort kan blive opkrævet et gebyr på DKK 50 ved anmodning om at få udbetalt gavekortets restværdi indenfor gyldighedsperioden. Der vil ikke blive opkrævet et gebyr, når gyldighedsperioden er udløbet og i op til et år efter dette tidspunkt.

4. fashioncheque gavekort er ikke personlige og kan derfor overdrages.

5. fashioncheque gavekort kan ikke genopfyldes, hverken løbende eller når saldoen er opbrugt.

6. fashioncheque gavekort kan indløses hos alle deltagende butikker, som fremgår af butiksoversigten på www.fashioncheque.com.

7. fashioncheque gavekort må kun bruges til at købe følgende produkter: tøj, sko og accessories såsom tasker, smykker, kosmetik og parfumer.

8. Udstederen påtager sig intet ansvar for tab, tyveri, skade, ulæselighed eller uautoriseret brug af fashioncheque gavekort.

9. Maksimumbeløbet for et udstedt fashioncheque gavekort er DKK 3.000.

10. Udstederen indsætter de penge, der er modtaget til at udgøre beløbet på fashioncheque gavekort på en eller flere forvaltningskonti i en eller flere banker i gyldighedsperioden.

11. Ved brug af et fashioncheque gavekort til betaling online i e-handelssituationer, så indløses gavekortet (trækkes købsbeløbet hvis det er kun er delvis brug af gavekortets indestående) omgående, når aftalen med sælger er indgået. Det er nødvendigt for at undgå risiko for misbrug, herunder dobbeltindløsning af det samme fashioncheque gavekort. Hvis handlen annulleres af sælger, så tilbageføres beløbet eller genindløses fashioncheque gavekortet, og det samme gælder ved retmæssig udnyttelse af eventuel lovbestemt fortrydelsesret.

12. fashioncheque gavekort, der er købt og aktiveret i Danmark, kan også indløses til dagskursen i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Schweiz.

Back to top