Vilkår og betingelser

De følgende vilkårene for bruk gjelder for fashioncheque gavekortet i Norge

1. fashioncheque gavekort utstedes av fashioncheque Holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp, Nederland. fashioncheque gavekort selges hos en rekke forhandlere i utstederens navn.

2. fashioncheque gavekort er gyldig i tre år fra utstedelsesdato, hvorpå den gjenværende verdien utløper.

3. Kreditt kan ikke utbetales (selv ikke ved restkreditt).

4. fashioncheque gavekort er ikke personlige og kan derfor overføres.

5. fashioncheque gavekort kan ikke fylles på, hverken løpende eller når saldoen er brukt opp.

6. fashioncheque gavekort kan innløses i alle deltakende butikker, som vises i butikksoversikten på www.fashioncheque.com.

7. fashioncheque gavekort kan kun brukes til å kjøpe følgende produkter: klær, sko og tilbehør som vesker, smykker, kosmetikk og dufter.

8. Utstederen påtar seg intet ansvar for eventuelle tap, tyveri, skade, uegnethet eller uautorisert bruk av fashioncheque gavekort.

9. Maksimumsbeløpet for et utstedt fashioncheque gavekort er NOK 4.000.

10. Utstederen vil sette inn midlene som mottas for å kreditere fashioncheque gavekort i én eller flere klientkontoer i én eller flere banker i løpet av gyldighetsperioden.

11. fashioncheque gavekort som kjøpes og aktiveres i Norge, kan også innløses til daglig sats i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Sveits.

Back to top