Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmesiden eies og drives av:

fashioncheque Holding B.V.
Kruisweg 801-c
2132 NG, Hoofddorp
Nederland
Virksomhetsregistreringsnummer 34252189

For spørsmål om innholdet på hjemmesiden, vennligst kontakt customerservice-no@fashioncheque.com.

Vi streber etter å holde opplysningene på hjemmesiden oppdaterte og nøyaktige til enhver tid, men vi kan ikke garantere dette. Ved ukorrekte eller uaktuelle opplysninger, send oss gjerne en mail. Hjemmesidens innhold blir løpende endret uten forvarsel. fashioncheque fraskriver seg ethvert ansvar for skade og tap som følge av bruk av hjemmesidens opplysninger.

Opphavsrett
fashioncheque eier hjemmesidens innhold, inkludert tekst og bilder. Opplysninger fra hjemmesiden kan kun gjengis helt eller delvis og/eller brukes til private formål, hvis fashioncheque uttrykkelig er navngitt som kilde. Hvis du ønsker å bruke hjemmesidens informasjon til kommersielle formål, skal det være forhåndsgodkjent av fashioncheque.

Eksterne linker
Hjemmesiden bruger links til andre hjemmesider, hvis indhold fashioncheque ikke har ansvaret for. fashioncheque er heller ikke ansvarlig for indholdet på hjemmesider, som henviser via link til denne hjemmeside.

Back to top